17.5. – seminář prof.Zusky odpadá

Ve čtvrtek 17. 5. odpadá seminář prof.Zusky z důvodu jeho účasti na vědecké radě.