Studijní pobyty v zahraničí – program POINT

Zahraniční oddělení informuje, že RUK vyhlásil nové kolo výběrového řízení na stipendia a finanční podporu v rámci programu POINT – Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově, přičemž podporované aktivity zahrnují následující:

•       výjezdy akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např.

Studium v zahraničí – Fond mobility

Byl vyhlášen aktuální termín pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility, a to pátek 8. 3. 2019.

Veškeré podrobnosti ke studijním výjezdům najdete zde.

Informace týkající se příspěvků na pobyty zahraničních akademiků na FF UK jsou zde.