BZK V ZÁŘÍ

Závaznou přihlášku odevzdává student elektronicky, a to nejpozději 11. července 2019.
Termín  kontroly splnění studijních povinností je nejpozději 16. srpna 2019 (viz. Harmonogram akademického roku 2018/2019 na Filozofické fakultě).

SZZK V ZÁŘÍ

Závaznou přihlášku odevzdává student elektronicky, a to nejpozději 11. července 2019.
Termín  kontroly splnění studijních povinností je nejpozději 21. srpna 2019 (viz. Harmonogram akademického roku 2018/2019 na Filozofické fakultě UK).

STÁTNÍ ZKOUŠKA BAKALÁŘSKÁ – ROZPIS

čtvrtek 20. června 2019

Zkušební komise: dr.Ševčík (předseda), dr.Kubalík, dr.Dadejík

  • 9.00 hod.     Eva SLABÁ

obhajoba bakalářské práce „Konceptuální umění a otázka estetické hodnoty“

(školitel: dr.Kubalík, oponent: dr.Dadejík)

 

  • 9.30 hod.