Výuka v zimním semestru 2020/21

Výuka na katedře estetiky začíná od 5. 10. a probíhá v prvních týdnech semestru distančním způsobem, osobní setkání s některými pedagogy je možné během konzultací. Prosíme studenty a studentky, aby dodržovali následující zásady:

  1. Účastníte se distanční výuky podle pravidel,

21st Century Aesthetics

Prosím všechny, kdo uvažují o zapsání se do kurzu Aesthetics of the 21st Century, aby se zašli samostatně podívat na výstavu Ve věci umění do GHMP v Městské knihovně. Původně plánovaná společná exkurze se nemůže uskutečnit, 15. 10. nicméně v rámci kurzu proběhne diskuze s kurátorkou výstavy Terezou Stejskalovou.

Fond mobility – podzim 2020

Byl vyhlášen aktuální fakultní termín pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility, a to pátek 16. 10. 2020.

Rektorátní aplikace pro podávání žádostí se otevře 21. 9. 2020.

Veškeré podrobnosti ke studijním výjezdům najdete zde.

Studium v zahraničí: Evropa a Asie

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na studijní pobyty v letním semestru 2020/21 v rámci meziuniverzitních smluv s partnerskými univerzitami v Evropě a Asii. Jejich seznam a podrobnosti k nahlédnutí zde. Uzávěrka podávání přihlášek je 28. 8. 2020.

Fond mobility 2020

Bylo vyhlášeno mimořádné kolo Fondu mobility pro pobyty v zahraničí a příjezdy hostů se začátkem výjezdu/pobytu v termínu červenec – říjen 2020.

Přijímání žádostí o příspěvek bude spuštěno 1. 7. 2020.

Veškeré podrobnosti ke studijním výjezdům najdete zde.