Bakalářské a magisterské státní zkoušky

Státní zkoušky bakalářské i magisterské se na Katedře estetiky uskuteční ve středu 17. 6. (konkrétní čas bude ještě určen na základě počtu přihlášek). Termín odevzdání kvalifikačních prací se vzhledem k mimořádným okolnostem a stiženým podmínkám k jejich dopracování posouvá na úterý 26. 5., uvedený termín je však mezní, není možné jakékoli jeho další prodloužení. Práce budou odevzdávány elektronicky, tištěný podklad není tentokrát zapotřebí dodávat.

Přeji mnoho zdaru a trpělivosti při přípravách na státnice a dokončování prací.

Miloš Ševčík