Čtvrteční přednáška kurzu Strukturalismus a poststrukturalismus 2 odpadá

Tento čtvrtek (15. 3.) odpadá přednáška kurzu Strukturalismus a poststrukturalismus 2 z důvodu účasti přednášejícího na konferenci.