ČTVRTEČNÍ SEMINÁŘ prof.ZUSKY ODPADÁ

Ve čtvrtek 19. 4. odpadá seminář prof.Zusky „Zdroje a hlavní směry kontinentálního estetického myšlení 20. stol.“ z důvodu jeho účasti na vědecké radě.