Dokončení letního semestru

Podle aktualizovaného harmonogramu aktuálního akademického roku je výuka v letním semestru prodloužena do 22. května, zkouškové období pak až do 31. července. Vyučující katedry budou usilovat o to, aby příslušné atestace mohli studenti získat v obvyklé době, tedy do konce června. Nicméně vzhledem ke stiženým podmínkám se nedá vyloučit vypisování zkouškových termínů na červenec. O případné změně podmínek absolvování předmětů (například o realizaci zkoušek distančním způsobem) jsou nebo v nejbližší době budou studenti informováni vyučujícími jednotlivých předmětů. Studenti, kteří hodlají v jarním termínu absolvovat bakalářské nebo magisterské státní zkoušky a potřebují z tohoto důvodu získat atestace a splnit předměty v průběhu nejbližších týdnů, se mohou v této věci obracet na vyučující.

Miloš Ševčík