Estetika: The European Journal of Aesthetics. Nové číslo

Dne 15. 4. 2020 vyšlo první letošní číslo časopisu Estetika: The European Journal of Aesthetics, nově ve spolupráci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Helsinki University Press. Časopis je nyní k dispozici na nových webových stránkách estetikajournal.org a jeho obsah, včetně archivu od roku 2008, je plně přístupný. Při příležitosti změny vydavatele časopis Estetika upravil i svůj název – z původního podtitulu The Central European Journal of Aesthetics na současný The European Journal of Aesthetics.

Nové číslo časopisu je věnované estetice Ludwiga Wittgensteina. Téma zvláštního čísla zvolila šéfredaktorka časopisu Hanne Appelqvist při svém nástupu do funkce v roce 2018. V čísle se objevuje mimo jiné i studie Vojtěcha Kolmana (UFaR, FF UK).

Časopis Estetika, který vychází od roku 1964, publikuje práce v oblasti filozofické estetiky. Estetika je indexována u Arts and Humanities Citation Index (ISI Web of Knowledge), ERIH (European Reference Index for Humanities), SCOPUS, PhilPapers Philosopher’s Index. Redakce časopisu sídlí na Katedře estetiky FF UK.