Filmová teorie

Kurz filmová teorie má aktualizované stránky moodlu. Prosím účastníky kurzu, aby se do aplikace přihlásili. Zadaný úkol (krátká reflexe vztahu jazyka a filmu) je možné odevzdávat přímo v moodlu (případně emailem, jak bylo dohodnuto). Na stránkách moodlu najdete také texty k přednáškám, powerpointové prezentace a úkoly na další hodiny. Na tu příští prosím o zhlédnutí filmu Deset dní, které otřásly světem (aka Říjen, 1927) od Sergeje Ejzenštejna.

[Tereza Hadravová]