Fond mobility

Zahraniční oddělení oznamuje vyhlášení aktuálního termínu pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility, a to úterý 2. 10. 2018.

Veškeré podrobnosti ke studijním výjezdům najdete zde.

Informace týkající se příspěvků na krátkodobé pobyty zahraničních akademiků na FF UK jsou zde.