Studium v zahraničí – Fond mobility

Byl vyhlášen aktuální termín pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility, a to pátek 8. 3. 2019.

Veškeré podrobnosti ke studijním výjezdům najdete zde.

Informace týkající se příspěvků na pobyty zahraničních akademiků na FF UK jsou zde.