Fond mobility

Zahraniční oddělení upozorňuje, že byl vyhlášen aktuální termín pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility, a to středa 7. 3. 2018.

Veškeré podrobnosti ke studijním výjezdům najdete zde.

Informace týkající se příspěvků na krátkodobé pobyty zahraničních akademiků na FF UK jsou zde.