KONFERENCE DOMOV V TRANZITDISPLAY

Studenti a studentky magisterského a doktorského studia estetiky jsou srdečně zváni, aby se zúčastnili interdisciplinární konference Ústavu pro dějiny umění FF UK na téma DOMOV. Abstrakty plánovaných příspěvků je třeba zasílat do 16.3. Více informací zde.