Kontultace Mgr. Kubalíka se v pondělí 5. 2. nekonají

Kontultace Mgr. Kubalíka se v pondělí 5. 2. nekonají. Náhradní termín je možné dohodnout individuálně na základě emailové korespendence.