Konzultační hodiny doc.Dykasta ve zkouškovém období

Během zkouškového období se konzultační hodiny doc.Dykasta přesouvají ve středu na čas 12:00-12:45 hod., ale vždy pouze na základě předchozí emailové domluvy.