Nabídka účasti na výzkumu

,,Techniky psaní v psychologii“

Pro koho? Pro všechny vysokoškolské studenty humanitních a uměleckých oborů (nikoliv technických oborů), kteří nebrali ani neberou psychofarmaka a netrpí vážnými zdravotními obtížemi.

O co půjde? Každodenní krátké psaní po dobu dvou týdnů, které nezabere více jak 10 minut a vyplnění krátkého dotazníku před začátkem každodenního psaní a dvakrát po skončení dvoutýdenního psaní.

Proč se zapojit? Můžete si vyzkoušet jednu z technik psaní v psychologii, získat zpětnou vazbu z výzkumu a velmi mi tím pomoct se sběrem dat :-).

Pro zájemce o hodiny do předmětu ,,Účast při psychologickém výzkumu“ na FF UK je po absolvování výzkumu možno obdržet 4 hodiny u pana prof. PhDr. Jiřího Šípka, CSc., Ph.D.

Jak se zapojit? Vyplňte dotazník na:

https://docs.google.com/forms/d/1qQXI_HrrZiTYumkcz0eHMROuUsHtMhQr8DoTesq_nc4/viewf orm?edit_requested=true a instrukce k samotnému cvičení – psaní přijdou po vyplnění dotazníku na Vaši e-mailovou adresu.

Kontakt: Martina Povalová (studentka 3. ročníku navazujícího magisterského studia psychologie na FF UK v Praze), vyzkumpsani@gmail.com.