Doc. PhDr. Roman Dykast, CSc.

Absolvoval Konzervatoř v Kroměříži v roce 1983 provedením Sibeliova Houslového koncertu d moll. Studium oboru hudební věda na Filozofické fakultě University Karlovy ukončil v roce 1987 diplomovou prací na téma Antonín Rejcha a jeho nový systém fugy. Vědeckou aspiranturu na katedře estetiky FF UK v Praze završil v roce 1993 obhajobou spisu Sémantika hudební exprese. Od roku 1991 působí jako odborný asistent na katedře teorie a dějin hudby Hudební fakulty AMU v Praze. V roce 1998 ve vydavatelství HAMU vydal vysokoškolskou učebnici Hudební estetika (spoluautor prof. Jan Vičar). Na katedře estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze přednáší od roku 1997 problematiku hudební estetiky.

Publikace (výběr)

 • Monografie
  • Harmonie a melodie. Hledání základního principu a původu hudby ve francouzské estetice 18. století. Praha: Togga, 2007.
 • Sborníky
  • Pojednání o kontrapunktu. Praha: Togga, 2016. (spolu s Antonínem Rejchou)
  • Pojednání o harmonii. Praha: Togga, 2014. (spolu s Antonínem Rejchou)
  • Pojednání o melodii. Praha: Togga, 2012. (spolu s Antonínem Rejchou)
  • Hudba jako ryze citové umění. Praha: Togga, 2009. (spolu s Antonínem Rejchou)
 • Studie

 

 • Další
  • člen redakční rady Hudební rozhledy. Časopis pro hudební kulturu
  • člen redakční rady Aura Musica. Časopis pro sborovou tvorbu, hudební teorii a pedagogiku
  • člen Výkonného výboru Společnosti pro estetiku