Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D.

Magisterské studium estetiky na FF UK ukončil v září 2005 a diplomní obor filozofie pak uzavřel v lednu 2007 obhajobou diplomové práce s názvem Pojem logického vyplývání (vedoucí Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.). Doktorské studium estetiky na FF UK ukončil v únoru 2018 obhajobou disertační práce s názvem Problém estetických pojmů v analytické estetice 20. století (vedoucí doc. Tomáš Kulka, Ph.D.). Od roku 2011 působí na katedře estetiky jako odborný asistent.

Publikace (výběr)

Další