Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D.

Magisterské studium estetiky a filozofie na FF UK ukončil v lednu 2007 (diplomová práce s názvem Pojem logického vyplývání, vedoucí Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.). Doktorské studium estetiky na FF UK pak uzavřel v březnu 2018 obhajobou disertační práce s názvem Problém estetických pojmů v analytické estetice 20. století (vedoucí doc. Tomáš Kulka, Ph.D.). Od roku 2011 působí na Katedře estetiky FF UK jako asistent (od roku 2018 jako odborný asistent). Vyučuje také na Katedře teorie a kritiky DAMU. Zaměřuje se zejména na témata související s otázkou estetické normativity (problematika estetického soudu či otázka vztahů mezi estetickou a mimoestetickou zkušeností) nahlížené z perspektivy filozofie jazyka (analytická tradice, strukturalismus). Souvisejícími oblastmi jeho zájmu jsou současné teorie metafory a užití jazyka v literatuře obecně.

Publikace (výběr)

 • Články
 • Kapitoly ve sbornících
  • Naturalismus v analytické estetice, In: Michaela Pašteková, Marek Debnár (eds.), Pragmatické dimenzie umenia a estetiky, Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2018.
  • Estetická norma a problém řízení se pravidlem, In: Michaela Pašteková, Peter Brezňan (eds.), Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty. Aktuálnosť diela Jana Mukařovského, Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2017.
  • Krása a ošklivost v estetickém souzení, In: Martin Kolář (ed.), Krása významu ,Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2013.
  • Patří krása zahrady umění, nebo přírodě?, In: Stibral,K., Dadejík, O., Staněk, J. (eds.), Zahrada – Přirozenost a umělost, Praha: Dokořán 2012.
 • Překlady
 • Příspěvky na konferencích
  • Maps and Art, Engaging the Contemporary: Reconfiguring the Aesthetic, University of Malta, 1. – 2. 11. 2018 (společně s Ondřejem Dadejíkem).
  • Theory of Metaphor and Aspect Seeing, Metapherforschung und ihre Problemaspekte in interdisziplinären und transdisciplinären Perspektive, Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 30. -­ 31. května 2018.
  • Bullough´s Concept of Psychical Distance and the Role of Pretense in Aesthetic Experience, The XIII. Prague Interpretation Colloquium (Fiction and Pretense), Filosofický ústav AV ČR, Praha, 23. – 25. dubna 2018.
  • Prostředky zbavené funkce. Několik poznámek k Divným nástrojům Alvy Noëho. Unavené umění: kompetence tvůrčí a kritické, 1. bienální konference Společnosti pro estetiku (RVS AV ČR). Muzeum umění Olomouc, 15–16. 3. 2018 (společně s Ondřejem Dadejíkem).
  • Estetické pojmy, estetický soud a pragmatická teorie metafory, Pragmatické dimenzie umenia a estetiky, Bratislava, 19. – 21. září 2017.
  • Estetická norma, řízení se pravidlem a aspektové vnímání, Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty. Aktuálnosť diela Jana Mukařovského , Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, 12. – 14. října 2016.
  • Beauty and Ugliness in Aesthetic Judgment , 19. Mezinárodní estetický kongres (setkání The International Association for Aesthetics), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 21. – 27. července 2013.

Další