PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.

Absolvoval studium oborů estetika a filozofie (1998 Mgr.) na FF UK a později také postgraduální studium oboru estetika (2003 Ph.D., 2004 PhDr.). Od roku 1999 byl zaměstnán na katedře estetiky FF UK jako asistent a od roku 2004 zde pracuje jako odborný asistent. Od roku 2012 je vedoucím katedry estetiky. Od roku 2004 pracuje jako odborný asistent také na katedře filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Miloš Ševčík absolvoval zahraniční pobyty na Universität des Saarlandes (2000) a na Universidade de Coimbra (2001). Zabývá se estetikou 20. století a zaměřuje se převážně na francouzskou jazykovou oblast (Bergson, Lévinas).

Publikace (výběr)

 • Monografie:
  • Bergsonova koncepce komické představivosti a smíchu.Praha: Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta, 2008. 87 s. ISBN 978–80–7308–214–7.
  • Umění jako odkaz na realitu času (v myšlení Henriho Bergsona a Emmanuela Lévinase). Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2005. 120 s. ISBN ISBN 80–7308–100–8.
 • Články:
  • A Change in Essence? Hegel’s Thesis on the Past Character of Art as Considered by Heidegger, Patočka and Nancy. In: Dadejík, O.; Stejskal, J. (eds.): Aesthetic Dimension of Visual Culture, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010, s. 155–166. ISBN: 1–4438–2428–3.
  • Relação entre ciência e arte na filosofia de Jan Patočka. In: de Andrade Martins, R. et al. (eds.), Filosofia e Historia da Ciência no Cone Sul. Seleção de Trabalhos do 6o Encontro. Campinas: Associacao de Filosofia e Historia da Ciencia do Cone Sul, 2010, s. 431–438. ISBN: 978–0-557–41213–6.
  • „Stín reality“ v kontextu Levinasova myšlení. Filosofický časopis, 2009, roč. 57, č. 6, s. 887–892. ISSN: 0015–1831.
  • Georges Bataille´s Reflections on the Artwork: the Artwork as a Transgression. In: Budil, I. T.; Strohsová, K. (eds.): Variety of anthropological knowledge : 7th annual anthropological sympozium. Plzeň: University of West Bohemia, 2009, s. 25–30. ISBN: 978–80–7043–863–3.
  • Inside the Visual Horizon – an Architectonical Feeling (Jan Patočka’s Considerations on Architecture). In: Jacquet, B. et al. (eds.): Architecture and Phenomenology. Kyoto : EFEO Research Centre, 2009, s. 1–11.
 • Překlady:
  • Lévinas, Emmanuel: Realita a její stín. Filosofický časopis 57, 2009, č. 6, s. 871–886.
  • Lévinas, Emmanuel: Jiný u Prousta. Estetika 40, 2004, č. 1–2, s. 1–6.

Granty, projekty (výběr):

 • 2010 – 2013 / Problematika umění v myšlení Jana Patočky (GAČR 409/11/0324), řešitel
 • 2010 / New Research in Aesthetics in the Czech Republic and Austria (AKTION Česká republika – Rakousko, č. 58p24), řešitel
 • 2007 – 2009 / Estetická dimenze vizuální kultury (GA ČR 408/07/0909), spoluřešitel