Tereza Hadravová, Ph.D.

Vystudovala estetiku a filozofii na FF UK, svou dizertační práci „Estetický soud z filozofické, psychologické a neurovědecké perspektivy“ obhájila v roce 2014. Během studií absolvovala několik zahraničních stáží, mj. na katedře filozofie na Simon Fraser University v kanadském Burnaby. Pracuje jako redaktorka časopisu Estetika a na katedře estetiky vyučuje filmovou teorii. Ve své práci se zajímá o různá rozhraní filozofie a estetiky, mimo jiné o průniky filozofie a filmu a možnosti spolupráce mezi filozoficky a empiricky zaměřenými badateli a badatelkami v oblasti estetiky. Externě vyučuje na FAMU.

Publikace (výběr):

 • Knihy (autorka, spoluautorka)
 • Studie (v recenzovaných časopisech a sbornících)
  • Příroda – maska krajiny. In: Faktorová, V. – Stibral, K. (eds): Krajina – maska přírody? Studie k estetice přírody a environmentu. České Budějovice: Episteme, 2016.
  • Kognitivní estetika čtení. Úvaha nad Texturou Petera Stockewella. Česká literatura 59, 3, 2011.
 • Studie (nerecenzované)
  • Patos versus formule, Art&Antique, duben 2018.
  • Portréty myšlení. Několik poznámek o různých setkáváních filmu a filozofie, dok.revue F3.15, 2015. [spoluautorství s Andreou Slovákovou; česky, anglicky]
  • Kinematografie za hranicemi filmu. In: Klauzury filmové a televizní fakulty, NAMU 2014, pp. 43-49.
  • Aesthetics Based on a Perceptual Model: Which Model? In: Jakub Stejskal and Ondrej Dadejik (eds): The Aesthetic Dimension of Visual Culture. Cambridge Scholars Publishing, 2010, pp. 89-97.
 • Recenze
  • Razinsky, Hili: Ambivalence. A Philosophical ExplorationMetapsychology Online Reviews 22, 7, Feb 13, 2018.
  • Kateřina Krtilová, Kateřina Svatoňová: Medienwissenschaft. Východiska a aktuální pozice německé filozofie a teorie médií. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 22, 2017.
  • Berys Gaut: A Philosophy of Cinematic Art, Iluminace 24, 4, 2012, pp. 104-106.
  • Carolyn Korsmeyer: Savouring Disgust, Estetika: The Central European Journal of Aesthetics XLIX/1, 2012, pp. 116-121.
 • Příspěvky na konferencích, přednášky
  • O umění jako bezmoci, Dům umění, Ústí nad Labem, 7. 6. 2018
  • Contest of Sentiments: Hume on Aesthetic Disagreement, Value Disagreement Conference, Lisabon, 9. – 10. 11. 2017.
  • Umění za hranicemi jazyka. Filozofie umění Susanne Langerové, konference Vnímat – Myslet,  – Číst, TranzitDisplay, Praha, 18. – 19. 9. 2017.
 • Další