Tereza Hadravová, Ph.D.

Vystudovala estetiku a filozofii na FF UK, svou dizertační práci „Estetický soud z filozofické, psychologické a neurovědecké perspektivy“ obhájila v roce 2014. Během studií absolvovala několik zahraničních stáží, mj. na katedře filozofie na Simon Fraser University v kanadském Burnaby. Pracuje jako redaktorka časopisu Estetika a na katedře estetiky vyučuje filmovou teorii. Ve své práci se zajímá o různá rozhraní filozofie a estetiky, mimo jiné o průniky filozofie a filmu a možnosti spolupráce mezi filozoficky a empiricky zaměřenými badateli a badatelkami v oblasti estetiky. Společně s Andreou Slovákovou rediguje pravidelnou rubriku Kinematografická filozofie pro časopis Kino-Ikon. V letech 2018 – 2020 působí jako členka exekutivního výboru Evropské společnosti pro estetiku.

Výzkum

 • 2019 – 2020: Aesthetics in the 21st century (vnitřní soutěž FF UK, příprava nového kurzu)

Publikace (výběr):

 • Knihy (autorka, spoluautorka)
 • Studie (v recenzovaných časopisech a sbornících)
  • Za hranicemi jazyka. K teorii umění Susanne Langerové. Acta – Studia historiae artium (vyjde)
  • Aesthetic Experts. ESPES 8, 1, 2019, 27 – 36.
  • Příroda – maska krajiny. In: Faktorová, V. – Stibral, K. (eds): Krajina – maska přírody? Studie k estetice přírody a environmentu. České Budějovice: Episteme, 2016.
  • Kognitivní estetika čtení. Úvaha nad Texturou Petera Stockewella. Česká literatura 59, 3, 2011.
 • Studie (nerecenzované)
 • Recenze, rozhovory, články v nevědeckém tisku

  • Příběhy Op-Artu (recenze výstavy Vertigo [mumok, Vídeň]). Art&Antique 9 (září), 2019, s. 34 – 43.
  • Filmová poetika afektu (recenze knihy Jiřího Angera, Afekt, výraz, performance). ArteActa 1, 2, 2018.
  • Rozdýchávat obrazy. Rozhovor s Gustavem Deutschem. Iluminace 30, 3, 2018, s. 99-103.
  • Patos versus formule, Art&Antique, duben 2018.
  • Razinsky, Hili: Ambivalence. A Philosophical ExplorationMetapsychology Online Reviews 22, 7, Feb 13, 2018.
  • Kateřina Krtilová, Kateřina Svatoňová: Medienwissenschaft. Východiska a aktuální pozice německé filozofie a teorie médií. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 22, 2017.
  • Carolyn Korsmeyer: Savouring Disgust, Estetika: The Central European Journal of Aesthetics XLIX/1, 2012, pp. 116-121.
 • Příspěvky na konferencích, přednášky
  • The Notion of Expertise in Experimental Aesthetics, European Society for Aesthetics Conference, Maribor, 14. – 16. 6. 2018
  • Odbornictví v estetice. 1. bienální konference české Společnosti pro estetiku. Unavené umění. Kompetence tvůrčí a kritické, Olomouc, 15. – 16. 3. 2018.
  • Contest of Sentiments: Hume on Aesthetic Disagreement, Value Disagreement Conference, Lisabon, 9. – 10. 11. 2017.
 • Další