OBHAJOBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ A STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

6. září 2018

     Závaznou přihlášku odevzdává student elektronicky, a to nejpozději 12. července 2018.

Elektronickou verzi práce (totožnou s verzí tištěnou) musí student nejpozději 9. srpna 2018 vložit do SIS na adrese https://is.cuni.cz/studium v modulu „Témata prací (Výběr práce)“.

     Diplomová práce musí být odevzdána na katedře estetiky ve dvou tištěných exemplářích vázaných v kroužkové vazbě ve čtvrtek 9. srpna 2018 od 11.00 do 12.00 hod.

     Termín  kontroly splnění studijních povinností je nejpozději 22. srpna 2018 (viz. Harmonogram akademického roku 2017/2018 na Filozofické fakultě).