OBHAJOBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ A STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – ROZPIS

středa 31. ledna 2018

Komise: prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc. (předseda), PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D., Mgr. Ondřej Dadejík,Ph.D.

9.30 hod.     Bc. Veronika PEJŠOVÁ

obhajoba DP „Perspektivy pojmu estetické zkušenosti v díle Richarda Shustermana“ (školitel: dr.Dadejík, oponent: dr.Kaplický)

poté následuje ústní zkouška