Výuka Mgr. Kubalíka odpadá

Výuka Mgr. Kubalíka v pondělí 6. 11. a úterý 7. 11. a jeho konzultační hodiny ze zdravotních důvodů odpadají.