VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU ESTETIKA!

Nové číslo časopisu Estetika: The Central European Journal of Aesthetics č. 1/2018 si můžete zakoupit v sekretariátu katedry estetiky (č. dv. 204) za 100,- Kč.

Zde je možné si zakoupit i starší čísla tohoto časopisu.

TERMÍN BZK – 19. 6. 2018 od 9.00 hod.

Státní bakalářské zkoušky se budou na katedře estetiky konat v úterý 19. června 2018 od 9.00 hod.

Elektronickou verzi práce (totožnou s verzí tištěnou) musí student nejpozději 22. května 2017 vložit do SIS na adrese https://is.cuni.cz/studium v modulu „Témata prací (Výběr práce)“.

Zahraniční pobyty v Japonsku

Sdělení zahraničního oddělení:
Byla obnovena spolupráce UK a japonské nadace Tokyo Foundation.

Aktuálně je v rámci této spolupráce vyhlášeno výběrové řízení na stipendia na zahraniční pobyty studentů denní formy doktorského studia v průběhu akademického roku 2018/2019. Během pobytu student musí dokončit disertační práci nebo zpracovat její podstatnou část.