Zkouška z Filmové teorie

Zkouška z Filmové teorie proběhne formou písemného testu v následujících termínech:

22. ledna 2018 v 11:00. // 29. ledna 2018 v 11:00. // 5. února 2018 v 11:00.

Literatura ke zkoušce je k dispozici na stránkách kurzu v moodlu.

STÁTNÍ ZKOUŠKA BAKALÁŘSKÁ

 

Elektronickou verzi práce (totožnou s verzí tištěnou) musí student nejpozději 29. prosince 2017 vložit do SIS na adrese https://is.cuni.cz/studium v modulu „Témata prací (Výběr práce)“.

Bakalářskou práci ve dvou tištěných exemplářích vázaných v kroužkové vazbě je nutno odevzdat na sekretariát katedry estetiky ve  středu 3.

OBHAJOBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ A STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Elektronickou verzi práce (totožnou s verzí tištěnou) musí student nejpozději 22. prosince 2017 vložit do SIS na adrese https://is.cuni.cz/studium v modulu „Témata prací (Výběr práce)“.
     Diplomová práce musí být odevzdána na katedře estetiky ve dvou tištěných exemplářích vázaných v kroužkové vazbě ve středu 3.

Přednáška Film a kognitivní vědy

Estetici (a posluchači kurzu filmové teorie zvláště) jsou srdečně zváni na přednášku Film a kognitivní věda, kterou prosloví Tereza Hadravová na FAMU dne 18. 12. v 9:00 v učebně U1. Přednáška je součástí přehledového kurzu Úvod do společenských věd pro studenty prvních ročníků FAMU.