Referáty ze semináře Antické estetiky

Nejlepší referát: Štěpán Hurník.

Výborné referáty: Anna Gazdíková, Markéta Šulcová, Kristýna Bednářová, Eliška Jelínková a Inga Zotova-Mikshina.

Všechny referáty a rovněž všechny testy budou k nahlédnutí v úterý 22.1. v 8:30 na sekretariátu katedry.

Studium v zahraničí – Anglo-Czech Educational Fund

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na stipendia Anglo-Czech Educational Fund 2019/20. Toto stipendium je určeno na několikaměsíční až roční studijní a vědecké pobyty doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (ve věku do 35 let) ve Velké Británii.

Veškeré podrobnosti naleznete zde.