CfP – Umění, estetika, politika – konference v Bratislavě

Spočívá politická relevance umění v tom, že upozorňuje na problémy ve společnosti, nebo má být – přinejmenším za určitých okolností – umění angažované, vyzývat ke konkrétním akcím a řešením? A nastaly tyto okolnosti právě teď? Návrhy svých příspěvků na říjnovou konferenci Slovenské společnosti pro estetiku v Bratislavě posílejte do 15.7.2018.

OBHAJOBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ A STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

6. září 2018

     Závaznou přihlášku odevzdává student elektronicky, a to nejpozději 12. července 2018.

Elektronickou verzi práce (totožnou s verzí tištěnou) musí student nejpozději 9. srpna 2018 vložit do SIS na adrese https://is.cuni.cz/studium v modulu „Témata prací (Výběr práce)“.

STÁTNÍ ZKOUŠKA BAKALÁŘSKÁ

6. září 2018

Závaznou přihlášku odevzdává student elektronicky, a to nejpozději do 12. července 2018.

Elektronickou verzi práce (totožnou s verzí tištěnou) musí student nejpozději 9. srpna 2018 vložit do SIS na adrese https://is.cuni.cz/studium v modulu „Témata prací (Výběr práce)“.