Termíny doktorského, diplomního a bakalářského semináře

Termíny doktorského, diplomního a bakalářského semináře v letním semestru.

Zájemci o vystoupení především v diplomním a bakalářském semináři nechť píší na adresy organizátorů návrhy názvů a termínů svých příspěvků. Uzávěrka je středa 10. 10. 2018. V rámci jednoho diplomního semináře mohou vystoupit pouze 2 referující,

Studium v zahraničí – USA, Latinská Amerika, Kanada a Evropa

Bylo vyhlášeno výběrového řízení na studijní pobyty v akademickém roce 2019/20 v rámci meziuniverzitních smluv: USA, Latinská Amerika, Kanada a Evropa. Fakultní uzávěrka podávání přihlášek je 6. 11. 2018.

Podrobnosti včetně seznamu konkrétních univerzit naleznou Vaši studenti zde.

Studium v zahraničí – mezinárodní smlouvy

Zahraniční oddělení informuje o nabídce stipendijních pobytů pro studenty a akademické pracovníky UK, které se uskuteční v rámci rozpisu kvót mezinárodních smluv v akademickém roce 2019/2020.

Podrobnosti včetně termínů odevzdání materiálů na Zahraniční oddělení FF UK naleznete zde.

Studium v zahraničí – Německo. Informační schůzka

Láká tě vycestovat co nejlevněji nebo úplně zadarmo? Chtěl/a bys ses dozvědět ještě o jiných nabídkách než je Erasmus+? Máš v plánu ucházet se o stipendium a potřebuješ poradit, co vše je k tomu potřeba? Chystáš se na stáž či za prací?

Seminář Média a dokument

Zúčastněte se semináře tvůrčího psaní o filmu, který je součástí MFDF Ji.hlava (26.-30.10.). Ti z vás, kteří si letos zapíší Filmovou teorii a estetiku, mohou na semináři získat zápočet.  Více informací zde, uzávěrka přihlášek 17.10.