Studium v zahraničí

Zahraniční oddělení upozorňuje na vyhlášení následujících výběrových řízení:

– Jednoměsíční stipendijní letní jazykové kurzy němčiny v roce 2018. Termín: 7. 2. 2018.
– Stipendijní pobyty pro studenty a doktorandy v akademickém roce 2018/19 na německých a švýcarských univerzitách.

Studium v zahraničí – USA, Německo

Zahraniční oddělení vyhlašuje následující výběrová řízení na výměnné pobyty studentů v rámci mezifakultních a meziuniverzitních smluv:

– George Washington University, USA: podzimní semestr 2018/19. Termín: 2. 2. 2018
– stipendijní pobyt v zimním semestru 2018/19 na Heinrich Heine Universität Düsseldorf (Bc.

OBHAJOBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ A STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – ROZPIS

středa 31. ledna 2018

Komise: prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc. (předseda), PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D., Mgr. Ondřej Dadejík,Ph.D.

9.30 hod.     Bc. Veronika PEJŠOVÁ

obhajoba DP „Perspektivy pojmu estetické zkušenosti v díle Richarda Shustermana“ (školitel: dr.Dadejík, oponent: dr.Kaplický)

poté následuje ústní zkouška

STÁTNÍ ZKOUŠKA BAKALÁŘSKÁ – ROZPIS

středa 31. ledna 2018

Zkušební komise: prof.Hlobil (předseda), dr.Ševčík, dr.Dadejík

9.00 hod.     Barbora POLCEROVÁ

obhajoba bakalářské práce „Baudelairovy „estetické kuriozity“

(školitelka: dr.Jarošová, oponent: dr.Dadejík)

poté následuje ústní zkouška