Pozvánka na přednášky hostujícího pedagoga

Mgr. Lukáš Makky, Ph.D.

Inštitút estetiky a umeleckej kultúry

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Název: Evolucionistická estetika, alebo čo nám môže povedať evolúcia o estetickej tvorivosti

Úterý 6. 3., 15:50-17:20

Název: Štrukturalistický a semiotický aparát kontextualizácie a skúmania stratených kultúr

Čtvrtek 8. 3., 12:30-14:00

Vše v C426