Referáty ze semináře Antické estetiky

Nejlepší referát: Štěpán Hurník.

Výborné referáty: Anna Gazdíková, Markéta Šulcová, Kristýna Bednářová, Eliška Jelínková a Inga Zotova-Mikshina.

Všechny referáty a rovněž všechny testy budou k nahlédnutí v úterý 22.1. v 8:30 na sekretariátu katedry.