STÁTNÍ ZKOUŠKA BAKALÁŘSKÁ

6. září 2018

Závaznou přihlášku odevzdává student elektronicky, a to nejpozději do 12. července 2018.

Elektronickou verzi práce (totožnou s verzí tištěnou) musí student nejpozději 9. srpna 2018 vložit do SIS na adrese https://is.cuni.cz/studium v modulu „Témata prací (Výběr práce)“.

Bakalářskou práci ve dvou tištěných exemplářích vázaných v kroužkové vazbě je nutno odevzdat na sekretariát katedry estetiky ve čtvrtek 9. srpna 2018 od 11.00 do 12.00 hod.

      Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou je nejpozději 17. srpna 2018 (viz. Harmonogram akademického roku 2017/2018).