STÁTNÍ ZKOUŠKA BAKALÁŘSKÁ – ROZPIS

středa 31. ledna 2018

Zkušební komise: prof.Hlobil (předseda), dr.Ševčík, dr.Dadejík

9.00 hod.     Barbora POLCEROVÁ

obhajoba bakalářské práce „Baudelairovy „estetické kuriozity“

(školitelka: dr.Jarošová, oponent: dr.Dadejík)

poté následuje ústní zkouška