STÁTNÍ ZKOUŠKA BAKALÁŘSKÁ – závazná přihláška

Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní bakalářské zkoušce je do 14. 12. 2018.