Středověká estetika: termíny zkoušek a zápočtů

Středověká estetika

30. 5. 2018; 11:00–12:45; C426; písemný zápočet

30. 5. 2018; 15:00–16:45; C426; písemná zkouška

6. 6. 2018; 15:00–16:45; C426; písemná zkouška

11. 6. 2018; 8:00–9:45; C426; písemný zápočet

20. 6. 2018; 11:00–12:45; C426; písemný zápočet

20. 6. 2018; 15:00–16:45; C426; písemná zkouška

Termíny jsou zadány ve Studijním informačním systému, veškerá povinná literatura je uvedena a ke stažení v Moodlu semináře a přednášky zvlášť. Zápočet i zkouška se skládají z 10 písemných otázek (celkem 20 otázek) vztahujících se k uvedené literatuře, diskutované v semináři a na přednášce. Termíny oprav budou sděleny vždy na začátku písemného testu, resp. zkoušky.