Strukturalismus a poststrukturalismus 2 – výsledky zkoušky

Výsledky testu z prvního zkušebního termínu kurzu Strukturalismus a poststrukturalismus 2 byly již zaneseny do SISu.