Studium v zahraničí LS 2020/21 – Austrálie, Nový Zéland a Singapur

Rektorát UK vyhlásil výběrové řízení na letní semestr 2020/21 na pobyty na partnerských univerzitách v rámci meziuniverzitních smluv s univerzitami v Austrálii, na Novém Zélandu a v Singapuru.

 Podrobnosti naleznou Vaši studenti zde. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 5. 5. 2020 ve 12.00. Odevzdání probíhá elektronicky (podrobnosti najdou studenti ve vyhlášení).

UPOZORNĚNÍ: Rektorát UK rozhodl, vzhledem ke světové situaci ohledně COVID-19, že všem, jejichž již schválené mobility byly zrušeny, bude umožněno přesunout své pobyty do dalších semestrů. V takovém případě může nastat situace, že tito studenti obsadí volná místa, na něž toto výběrové řízení vyhlašujeme. Z tohoto důvodu RUK výjimečně žádá, aby si každý student zvolil navíc jednu náhradní univerzitu (k ní bude nutno doložit samostatný studijní plán). V případě, že pro studenty jiná univerzita než jejich první volba nepřichází v úvahu, tak musí počítat s tím, že nakonec nemusí být volné místo.