Studium v zahraničí: Evropa a Asie

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na studijní pobyty v letním semestru 2020/21 v rámci meziuniverzitních smluv s partnerskými univerzitami v Evropě a Asii. Jejich seznam a podrobnosti k nahlédnutí zde. Uzávěrka podávání přihlášek je 28. 8. 2020.