Studijní pobyty v zahraničí – program POINT

Zahraniční oddělení informuje, že RUK vyhlásil nové kolo výběrového řízení na stipendia a finanční podporu v rámci programu POINT – Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově, přičemž podporované aktivity zahrnují následující:

•       výjezdy akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.)
•       krátkodobé výjezdy akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů
•       podpora organizace mezinárodních letních škol, které nemají hospodářskou povahu – organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (V souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).
•       podporu účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (nevztahuje se na jazykové letní školy)
•       krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů
•       mezinárodní soutěže a mistrovství
•       studentské konference
•       jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity

Žádosti se aktuálně podávají v termínu 1. – 28. 2. 2019.

Veškeré podrobnosti naleznete zde.