SZZK V ZÁŘÍ

12. září 2019 od 14.00 hod.

Závaznou přihlášku odevzdává student elektronicky, a to nejpozději 11. července 2019.
Termín  kontroly splnění studijních povinností je nejpozději 21. srpna 2019 (viz. Harmonogram akademického roku 2018/2019 na Filozofické fakultě UK).

Elektronickou verzi práce (totožnou s verzí tištěnou) musí student nejpozději 13. srpna 2019 vložit do SIS na adrese https://is.cuni.cz/studium v modulu „Témata prací (Výběr práce)“.

 Diplomová práce musí být odevzdána na katedře estetiky ve dvou tištěných exemplářích vázaných v kroužkové vazbě v úterý 13. srpna 2019 od 11.00 do 12.00 hod. nebo ji může student/ka zanechat v podatelně na hlavní budově, nám. J. Palacha 2 v přihrádce naší pošty.