Termíny doktorského, diplomního a bakalářského semináře

Termíny doktorského, diplomního a bakalářského semináře v letním semestru.

Zájemci o vystoupení především v diplomním a bakalářském semináři nechť píší na adresy organizátorů návrhy názvů a termínů svých příspěvků. Uzávěrka je středa 10. 10. 2018. V rámci jednoho diplomního semináře mohou vystoupit pouze 2 referující,