TERMÍN BZK – 19. 6. 2018 od 9.00 hod.

Státní bakalářské zkoušky se budou na katedře estetiky konat v úterý 19. června 2018 od 9.00 hod.

Elektronickou verzi práce (totožnou s verzí tištěnou) musí student nejpozději 22. května 2017 vložit do SIS na adrese https://is.cuni.cz/studium v modulu „Témata prací (Výběr práce)“.

Bakalářskou práci ve dvou tištěných exemplářích vázaných v kroužkové vazbě je nutno odevzdat na sekretariát katedry estetiky nejpozději v úterý 22. května 2018 od 10.30 do 14.00 hod.

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou je nejpozději 30. května 2018 (viz. Harmonogram akademického roku 2017/2018).