TERMÍNY BZK a SZZK

BZK a SZZK se budou na katedře estetiky konat v termínu 11. 6. – 22. 6. 2018.

Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce je do 9. 5. 2018.

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je 14. 5. 2018.