Termíny doktorského, diplomního a bakalářského semináře

Termíny doktorského, diplomního a bakalářského semináře v letním semestru.

Zájemci o vystoupení především v diplomním a bakalářském semináři nechť píší na adresy organizátorů návrhy názvů a termínů svých příspěvků. Uzávěrka je středa 10. 10. 2018. V rámci jednoho diplomního semináře mohou vystoupit pouze 2 referující, v rámci bakalářského semináře 4 vystupující. Ti, na které se nedostane, se stanou náhradníky, nebo budou mít zajištěný termín v příštím semestru. Pro vystoupení je třeba mít diplomovou či bakalářskou práci zadanou u školitele/školitelky a prezentovanou část před vystoupením u školitele/školitelky konzultovanou.

Volné térmíny k nahlédnutí zde.

Hosté vítáni.