Termíny zkoušky a zápočtu z Mimouměleckého estetična II. AES100124 (ZS 2018/2019)

Termíny ústní zkoušky

Úterý 22. 1. 2019; 9:00–12:30; C402 (10 lidí)

Úterý 29. 1. 2019; 9:00–12:30; C203 (10 lidí)

Úterý 5. 2. 2019; 9:00–12:30; C203 (10 lidí)

Termíny písemného zápočtu

Úterý 22. 1. 2019; 14:00–15:30; C426 (23 lidí)

Úterý 29. 1. 2019; 14:00–15:30; C426 (23 lidí)

Úterý 5. 2. 2019; 12:30–14:00; C426 (23 lidí)

 

Termíny jsou vypsány v SISu, zapisovat lze od dnešního dne, tj. 14. 1. 2019. Veškeré informace a většina materiálů je přístupna skrze Moodlový profil kurzu