VÝSLEDKY ZKOUŠKY Z ÚVODU DO ESTETIKY-23.1.2018

Výsledky zkoušky z Úvodu do estetiky ze dne 23.1.2018 jsou zapsány v SISu.

Poznámka:

Většina anotovaných seznamů prostudované literatury je zcela nedostatečná, přičemž existuje evidentní korelace mezi úrovní seznamu a výsledkem zkoušky.

Příklad adekvátní anotace zde.