Zahraniční pobyty v Japonsku

Sdělení zahraničního oddělení:
Byla obnovena spolupráce UK a japonské nadace Tokyo Foundation.

Aktuálně je v rámci této spolupráce vyhlášeno výběrové řízení na stipendia na zahraniční pobyty studentů denní formy doktorského studia v průběhu akademického roku 2018/2019. Během pobytu student musí dokončit disertační práci nebo zpracovat její podstatnou část.

Veškeré podrobnosti naleznete zde a zde.

Fakultní termín pro odevzdání žádostí je 4. 5. 2018.