ZMĚNA KONZULTAČNÍCH HODIN doc. DYKASTA

Ve středu 30. 10. bude doc. Dykast konzultovat od 14.15 do 15.00 hod.

Ve středu 6. 11. konzultační hodiny doc. Dykasta odpadají.