VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU ESTETIKA!

Nové číslo časopisu Estetika: The Central European Journal of Aesthetics č. 1/2018 si můžete zakoupit v sekretariátu katedry estetiky (č. dv. 204) za 100,- Kč.

Zde je možné si zakoupit i starší čísla tohoto časopisu.

TERMÍNY BZK a SZZK

BZK a SZZK se budou na katedře estetiky konat v termínu 11. 6. – 22. 6. 2018.

Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce je do 9. 5. 2018.

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je 14.

Zahraniční pobyty v Japonsku

Sdělení zahraničního oddělení:
Byla obnovena spolupráce UK a japonské nadace Tokyo Foundation.

Aktuálně je v rámci této spolupráce vyhlášeno výběrové řízení na stipendia na zahraniční pobyty studentů denní formy doktorského studia v průběhu akademického roku 2018/2019. Během pobytu student musí dokončit disertační práci nebo zpracovat její podstatnou část.