Studium v zahraničí: Evropa a Asie

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na studijní pobyty v letním semestru 2020/21 v rámci meziuniverzitních smluv s partnerskými univerzitami v Evropě a Asii. Jejich seznam a podrobnosti k nahlédnutí zde. Uzávěrka podávání přihlášek je 28. 8. 2020.

Fond mobility 2020

Bylo vyhlášeno mimořádné kolo Fondu mobility pro pobyty v zahraničí a příjezdy hostů se začátkem výjezdu/pobytu v termínu červenec – říjen 2020.

Přijímání žádostí o příspěvek bude spuštěno 1. 7. 2020.

Veškeré podrobnosti ke studijním výjezdům najdete zde.

Dokončení letního semestru

Podle aktualizovaného harmonogramu aktuálního akademického roku je výuka v letním semestru prodloužena do 22. května, zkouškové období pak až do 31. července. Vyučující katedry budou usilovat o to, aby příslušné atestace mohli studenti získat v obvyklé době, tedy do konce června.

Bakalářské a magisterské státní zkoušky

Státní zkoušky bakalářské i magisterské se na Katedře estetiky uskuteční ve středu 17. 6. (konkrétní čas bude ještě určen na základě počtu přihlášek). Termín odevzdání kvalifikačních prací se vzhledem k mimořádným okolnostem a stiženým podmínkám k jejich dopracování posouvá na úterý 26.

Studium v zahraničí – Německo, Švýcarsko

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na stipendijní semestrální pobyty v akademickém roce 2020/21 na německých a švýcarských univerzitách. Jedná se samozřejmě zatím pouze o předběžné výběrové řízení, protože není jasné, jak bude situace s cestováním vypadat v budoucnu.

Podrobnosti zde.

Beyond Art Theories

From the 16th of March until further notice, the course Beyond Art Theories will be taught online as a videoconference via Skype in a realtime, i.e. it means that the lecture will start on Monday at 10:50 as usual, but on your computer screens.If you have not received my e-mail,please contact me for further information:sarka.lojdova@ff.cuni.cz