ERASMUS – výběrové řízení

Výběrové řízení na studijní pobyty v zahraniční v rámci programu ERASMUS plánované na akademický rok 2019/2020 se uskuteční ve čtvrtek 21. března v 17:30 v místnosti C402. Zájemci o pobyt si musí založit ve fakultní aplikaci přihlášku k pobytu na zvolené univerzitě (či více univerzitách –

ERASMUS – informační schůzka

Informační schůzka k zahraničním pobytům plánovaným na akademický rok 2019/2020 v rámci programu ERASMUS pro studentky a studenty Katedry estetiky se uskuteční ve čtvrtek 28. února v 17:30 v učebně katedry (C426). Představeny budou možnosti výjezdů a podmínky a průběh výběrového řízení.

Studijní pobyty v zahraničí – program POINT

Zahraniční oddělení informuje, že RUK vyhlásil nové kolo výběrového řízení na stipendia a finanční podporu v rámci programu POINT – Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově, přičemž podporované aktivity zahrnují následující:

•       výjezdy akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např.

Studium v zahraničí – Fond mobility

Byl vyhlášen aktuální termín pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility, a to pátek 8. 3. 2019.

Veškeré podrobnosti ke studijním výjezdům najdete zde.

Informace týkající se příspěvků na pobyty zahraničních akademiků na FF UK jsou zde.