Fond mobility

Byl vyhlášen aktuální fakultní termín pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility, a to pátek 4. 10. 2019. Termín otevření online aplikace: 23. 9. 2019.

Veškeré podrobnosti ke studijním výjezdům najdete zde.

Informace týkající se příspěvků na pobyty zahraničních akademiků na FF UK jsou zde.

Erasmus – doplňovací výběrové řízení na pobyty v LS 2019/2020

V úterý 10. září se uskuteční doplňovací výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus na LS 2019/2020. Pohovory se uskuteční od 14:00 v místnosti C402. Zájemkyně a zájemci si musí založit ve fakultní aplikaci přihlášku k pobytu na zvolené univerzitě (či více univerzitách – aplikace umožňuje zadat maximálně tři přihlášky) a zároveň nejpozději v pondělí 9.

Studium v zahraničí – Evropa a Asie

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na studijní pobyty v letním semestru 2019/20 v rámci meziuniverzitních smluv s partnerskými univerzitami v Evropě a Asii.

Jejich seznam a podrobnosti naleznete zde. Uzávěrka podávání přihlášek je 22. 8. 2019.

BZK V ZÁŘÍ

úterý 10. září 2019 od 9.00 hod.

Závaznou přihlášku odevzdává student elektronicky, a to nejpozději 11. července 2019.
Termín  kontroly splnění studijních povinností je nejpozději 16. srpna 2019 (viz. Harmonogram akademického roku 2018/2019 na Filozofické fakultě).

Elektronickou verzi práce (totožnou s verzí tištěnou) musí student nejpozději 13.