Diplomní a bakalářský seminář

Každý/á student/ka má povinnost absolvovat bakalářský, respektive diplomní seminář a získat dva zápočty za dvě vystoupení, na kterých bude prezentován vývoj psaní závěrečné práce. První vystoupení se může uskutečnit pouze poté, co bylo téma závěrečné práce oficiálně přihlášeno. Obě vystoupení předpokládají konzultaci studenta/ky se školitelem buď nad osnovou práce, nebo nad třetinou napsaného textu; vystoupení bude zařazeno na program pouze po potvrzení výše zmíněné konzultace školitelem organizátorům semináře.

Uzávěrka je středa 6. 3. 2019. V rámci jednoho diplomního semináře mohou vystoupit pouze 2 referující, v rámci bakalářského semináře 3 vystupující.

Změna programu vyhrazena z důvodu přednášek hostujících pedagogů.

_______________________________________________________________________

21. 2. 2019

Jakub Stejskal: Estetická archeologie

(FU Berlin)

_______________________________________________________________________

28. 2. 2019

ERASMUS (informační schůzka)

_______________________________________________________________________

7. 3. 2019

DIPLOMNÍ SEMINÁŘ

Seminář pro absenci referátu odpadá.

_______________________________________________________________________

14. 3. 2019

Seminář pro absenci referátu odpadá.

_______________________________________________________________________

21. 3. 2019

ERASMUS (přijímací pohovory)

_______________________________________________________________________

28. 3. 2019

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ

Eva Slabá: TBA

Tina Pereverzeva: TBA

Ruth Peterová: Estetické a teoretické otázky současného šperku

(seminář obsazen)

_______________________________________________________________________

4. 4. 2019

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ

Tereza Vydrová: Moderní literatura a mýtus v pojetí Jana Patočky

Nikola Tamchynová: Současná estetika každodennosti, její principy a projevy v užitém umění

Kseniya Chudarova: Pojetí transgrese v úvahách Georgese Bataille o umění

Adéla Hrdličková: Umělecké dílo a empatie jako experimentální stimul neuroestetických výzkumů

(seminář obsazen)

_______________________________________________________________________

11. 4. 2019

DIPLOMNÍ SEMINÁŘ

Karel Kolář: Fotografičnost umění 70. let (BS)

_______________________________________________________________________

18. 4. 2019

DĚKANSKÉ VOLNO

_______________________________________________________________________

25. 4. 2019

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ

Matěj Hřib: Fotografie, text a jejich vztah k realitě v myšlení Rolanda Barthese

Jindřich Bučan: Problematické aspekty teorie nápodoby Kendalla L. Waltona

_______________________________________________________________________

2. 5. 2019

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ

Ruth Peterová: Estetické a teoretické otázky současného šperku

Nikola Tamchynová: Současná estetika každodennosti, její principy a projevy v užitém umění

Adéla Hrdličková: Umělecké dílo a empatie jako experimentální stimul neuroestetických výzkumů

(seminář obsazen)

_______________________________________________________________________

9. 5. 2019

DIPLOMNÍ SEMINÁŘ

Šárka Jačková: Fascinace smrtí v díle Joela- Petera Witkina

Veronika Rubášová: Estetická dimenze hraní počítačových her

(seminář obsazen)

_______________________________________________________________________

16. 5. 2019

Seminář se z důvodu konání konference nekoná.

_______________________________________________________________________

23. 5. 2019

Martin Boszorád: Ego pictus a memoriae pictus pod kožou.(K estetike, semiotike a reprezentácii tetovania v kontextoch populárnej kultúry)

(ÚLUK Nitra)

_______________________________________________________________________