Diplomní a bakalářský seminář

Každý student/studentka má povinnost absolvovat bakalářský, respektive diplomní seminář a získat dva zápočty za dvě vystoupení, na kterých bude prezentován vývoj psaní závěrečné práce. První vystoupení se může uskutečnit pouze poté, co bylo téma závěrečné práce oficiálně přihlášeno.

Obě vystoupení předpokládají konzultaci studenta/studentky se školitelem buď nad osnovou práce, nebo nad třetinou napsaného textu.

V každém semestru je možné vystoupit pouze jednou.

V rámci jednoho diplomního semináře mohou vystoupit pouze 2 referující, v rámci bakalářského semináře 3 vystupující.

Uzávěrka je neděle 6. 10. 2019.

Seminář se podle potřeby koná v místnostech C203 (2. patro) a C426 (4. patro).

Změna programu vyhrazena. Hosté vítáni.

_______________________________________________________________________

3. 10. 2019

Jakub Stejskal: Estetika vzdálených objektů (C426)

(FU Berlin)

_______________________________________________________________________

10. 10. 2019

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ

Seminář se pro absenci referátu nekoná.

_______________________________________________________________________

17. 10. 2019

Seminář z důvodu služební cesty odpadá.

_______________________________________________________________________

24. 10. 2019

Seminář z důvodu konání zahraniční konference odpadá.

_______________________________________________________________________

31. 10. 2019

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ (2 volná místa)

Karolína Mochanová: Výklad principu gagu v díle Václava Havla

_______________________________________________________________________

7. 11. 2019

Seminář z důvodu konání zahraniční konference odpadá.

_______________________________________________________________________

14. 11. 2019

DIPLOMNÍ SEMINÁŘ (2 volná místa)

Seminář se pro absenci referátu nekoná.

_______________________________________________________________________

21. 11. 2019

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ (1 volné místo)

Anna Všetečková: Ruina jako estetický objekt

Tereza Pinkasová: TBA

_______________________________________________________________________

28. 11. 2019

DIPLOMNÍ SEMINÁŘ

Václav Rabiňák: Kantova estetizace poznání

Robert Smutný: Scrutonova kritika populární hudby

(Termín je obsazen.)

_______________________________________________________________________

5. 12. 2019

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ

Alina Elistratova: Temporalita Empatie

Lucie Svobodová: Zahrada jako estetický objekt

Jan Čejka: TBA

(Termín je obsazen.)

_______________________________________________________________________

12. 12. 2019

SETKÁNÍ – TUTORSKÝ SYSTÉM

_______________________________________________________________________

19. 12. 2019

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ

Barbora Matoušková: Filosofie fotografie

Veronika Chvojková: Vizuální kultura a reklama

Štěpán Hurník: TBA

(Termín je obsazen)

_______________________________________________________________________

9. 1. 2019

DIPLOMNÍ SEMINÁŘ (2 volná místa)

_______________________________________________________________________