Doktorský, diplomní a bakalářský seminář

Každý/á student/ka má povinnost absolvovat bakalářský, respektive diplomní seminář a získat dva zápočty za dvě vystoupení, na kterých bude prezentován vývoj psaní závěrečné práce. První vystoupení se může uskutečnit pouze poté, co bylo téma závěrečné práce oficiálně přihlášeno. Druhé vystoupení pak probíhá na základě konzultace studenta/ky se školitelem nad třetinou napsaného textu; vystoupení bude zařazeno na program pouze po potvrzení výše zmíněné konzultace školitelem organizátorům semináře.

Termíny doktorského, diplomního a bakalářského semináře budou vypsány do 4. 10. 2018.

_______________________________________________________________________

4. 10. 2018

Agnieszka Bandura: Experiment in Arts and Aesthetics

(visiting professor; Erasmus+)

_______________________________________________________________________

11. 10. 2018

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ

Bakalářský seminář pro absenci referátu odpadá.

_______________________________________________________________________

18. 10. 2018

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ

Alina Elistratova: Temporalita empatie

Tereza Vydrová: Patočkova koncepce umění: „umění jako pohyb pravdy“

_______________________________________________________________________

25. 10. 2018

DIPLOMNÍ SEMINÁŘ

Diplomní seminář pro absenci referátu odpadá.

_______________________________________________________________________

1. 11. 2018

DOKTORSKÝ SEMINÁŘ

Doktorský seminář pro absenci referátu odpadá.

_______________________________________________________________________

8. 11. 2018

DIPLOMNÍ SEMINÁŘ

Diplomní seminář z důvodu nemoci referující odpadá.

_______________________________________________________________________

13. 11. 2018 (úterý, 17:30)

DOKTORSKÝ SEMINÁŘ

Mgr. Antonín Policar

_______________________________________________________________________

15. 11. 2018

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ

Jindřich Bučan

Olga Moiseeva

Patrik Říha: Analýza narativní kategorie napětí ve filmu

Barbora Matoušková

TERMÍN JE OBSAZEN.

_______________________________________________________________________

22. 11. 2018

DOKTORSKÝ SEMINÁŘ SE NEKONÁ (PŘESUNUT NA 3. 1. 2019)

Mgr. Daniela Matysová

_______________________________________________________________________

29. 11. 2018

DIPLOMNÍ SEMINÁŘ

Bc. Jonáš Waloschek: Teorie metafory Marcuse Hestera a její zdroje u V. Aldriche a L. Wittgensteina

_______________________________________________________________________

6. 12. 2018

DOKTORSKÝ SEMINÁŘ

Mgr. Šárka Lojdová: Filozofie dějin jako zdroj a inspirace Dantovy teze o konci umění

_______________________________________________________________________

13. 12. 2018

DOKTORSKÝ SEMINÁŘ

Mgr. Sabrina Muchová: Demokratický přínos estetické zkušenosti umění

_______________________________________________________________________

20. 12. 2018

DIPLOMNÍ SEMINÁŘ

Bc. Ester Bezděk

Bc. Šárka Jačková: Vyobrazení smrti v díle Joela- Petera Witkina

_______________________________________________________________________

17. 1. 2019 (přesunutý termín)

DOKTORSKÝ SEMINÁŘ

Mgr. Daniela Matysová: Aisthésis a blízkost řeči (úvod)

_______________________________________________________________________

24. 1. 2019 (přesunutý termín)

DOKTORSKÝ SEMINÁŘ

Mgr. Jan Hlávka: Předmět zájmu jako locus valoris