Doktorský, diplomní a bakalářský seminář

Každý/á student/ka má povinnost absolvovat Bakalářský, resp. Diplomní seminář a získat dva zápočty za dvě vystoupení, na kterých bude prezentován vývoj psaní závěrečné práce. První vystoupení se bude moci uskutečnit pouze poté, co bylo téma závěrečné práce oficiálně přihlášeno. Druhé vystoupení pak na základě konzultace studenta/ky se školitelem nad třetinou napsaného textu; vystoupení bude zařazeno na program pouze po potvrzení výše zmíněné konzultace školitelem organizátorům semináře.

Jsou vypsány termíny doktorského, diplomního a bakalářského semináře a studenti a studentky magisterského a bakalářského studia se mohou začít přihlašovat k jednotlivým datům.

Maximální počty vystupujících:

Doktorský seminář: 1

Diplomní seminář: 2

Bakalářský seminář: 4


22. 10. 2017

DOKTORSKÝ SEMINÁŘ

Doktorský seminář pro absenci referátu odpadá.


1. 3. 2018

DIPLOMNÍ SEMINÁŘ

Diplomní seminář pro absenci referátu odpadá.


8. 3. 2018

DOKTORSKÝ SEMINÁŘ

Mgr. Vladimír Soško


15. 3. 2018

Seminář z důvodu konference Společnosti pro estetiku odpadá.


28. 3. 2018 (Středa; 17:30–19:05; C203)

DOKTORSKÝ SEMINÁŘ

Mgr. Václav Magid


29. 3. 2018

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ

Klaudie Osičková


3. 4. 2018 (Úterý; 17:30–19:05; C203)

DOKTORSKÝ SEMINÁŘ

Antonín Policar


5. 4. 2018

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ

Matěj Hřib: Fotografie, text a jejich vztah k realitě v myšlení Rolanda Barthese

Robert Smutný

Eva Slabá


12. 4. 2018

DOKTORSKÝ SEMINÁŘ

Mgr. Jan Hlávka


19. 4. 2018

DOKTORSKÝ SEMINÁŘ

Mgr. Šárka Lojdová


26. 4. 2018

DOKTORSKÝ SEMINÁŘ

Mgr. Martina Krejčová


3. 5. 2018

DOKTORSKÝ SEMINÁŘ

Mgr. Daniela Matysová


10. 5. 2018

DIPLOMNÍ SEMINÁŘ

Bc. Ester Bezděk: Role propriocepce v estetickém prožitku: od tance k literatuře

Bc. Masa Markovic

(Termín obsazen)


17. 5. 2018

DIPLOMNÍ SEMINÁŘ

Bc. Filip Pátek

Bc. Veronika Rubášová: Estetická dimenze počítačových her

(Termín obsazen)


Termín bude stanoven v průběhu dubna podle možností školitele.

DOKTORSKÝ SEMINÁŘ

Mgr. Sabrina Muchová


Zájemci o vystoupení v DIPLOMNÍM a BAKALÁŘSKÉM semináři nechť píší na adresy organizátorů návrhy názvů a termínů svých příspěvků. Uzávěrka je ČTVRTEK 1. 3. 2018. V rámci jednoho diplomního semináře mohou vystoupit pouze 2 referující, v rámci bakalářského semináře 4 vystupující. Ti, na které se nedostane, se stanou náhradníky, nebo budou mít zajištěný termín v příštím semestru.