Doktorandi


Aneta Benešová

Začátek studia: září 2015
Název dizertační práce: Problém fikce z hlediska kognitivních teorií literatury a estetiky / Fiction from the Perspective of Cognitive Theories of Literature and Aeshetics
AOS: literární estetika, sémiotika / literary aesthetics, semiotics
E-mail: aneta.stanisevska@gmail.com

Michaela Brejcha

Začátek studia: září 2011
Název dizertační práce: Proti dualismu – konceptuální umění ve světle funkcionálně-normativní teorie / Against Aesthetic Dualism – Conceptual Art in the Light of Functional-Normative Theory
AOS: analytická estetika / analytic aesthetics
E-mail: michaela.brejcha@gmail.com

Jan Hlávka

Začátek studia: září 2012
Název dizertační práce: Estetická hodnota v obecné teorii hodnot R. B. Perryho / The Aesthetic Value in R. B. Perry’s General Theory of Value
AOS: pragmatismus, teorie hodnot / pragmatism, value theory
E-mail: hlavkajan@fast-mail.org

Šárka Lojdová
Začátek studia: září 2015
Název dizertační práce: Význam filozofa Arthura C. Danta pro současnou estetiku a filozofii umění /        The Importance of  Philosopher Arthur C. Danto for Contemporary Aesthetics and Philosophy of Art
AOS: analytická estetika/ analytic aesthetics
E-mail: s.lojdova@seznam.cz

Václav Magid

Začátek studia: září 2013
Název dizertační práce: Reflexe estetického modernismu v umělecké praxi a teorii umění po roce 2000 / Reflection on Aesthetic Modernism in the Praxis and Theory of Art after 2000
AOS: kritická teorie / critical theory
E-mail: vaclavmagid@gmail.com

Markéta Magidová


Daniela Matysová

Začátek studia: září 2017
Název dizertační práce: Aisthésis a blízkost v řeči / Aisthésis and proximity in language
AOS: analytická estetika/ analytic aesthetics
E-mail: andrda@seznam.cz

Gabriel Marko


Sabrina Muchová

Začátek studia: září 2017
Název dizertační práce: Subverzivní charakter umění / The Subversive Character of Art
AOS: kritická teorie, estetika a politika / critical theory, the social role of art
E-mail: sabrina.muchova@ff.cuni.cz

Antonín Policar

Začátek studia: září 2014
Název dizertační práce: Karl Heinrich Heydenreich (1764-1801) jako průkopník transcendentální teorie vkusu před Kantovou Kritikou soudnosti / Karl Heinrich Heydenreich (1764-1801) and his Invention of Transcendental Theory of Taste before Kant`s Critique of Judgment
AOS: Dějiny estetiky / History of Aesthetics
E-mail: sv.tonik@gmail.com

Barbora Řebíková

Začátek studia: září 2009
Název dizertační práce: Umění a poznání / Art and Knowledge
AOS: estetika, teorie umění, vizuální kultura / aesthetics, theory of art, visual culture
E-mail: rebbarbora@email.cz

Vladimír Soško