Rozvrh

Zimní semestr 2019/2020

Bakalářské studium

Den Název Od Do Kde Lektor
Pondělí Filmová  teorie (seminář) 10:50 12:25 C426 Hadravová
Strukturalismus a poststrukturalismus I (přednáška) 12:30 14:05 C426 Kubalík
Metodologický seminář 14:10 15:45 C426 Kubalík
Filmová teorie (přednáška) 15:50 17:25 C426 Hadravová
Česká estetika I (přednáška) 17:30 19:05 C426 Kaplický
Úterý Česká estetika I (seminář) 9:10 10:45 C426 Kaplický
Úvod do estetiky (seminář) 10:50 12:25 C426 Kaplický
Úvod do estetiky (přednáška) 12:30 14:05 C426 Zuska
Středověká estetika (přednáška) 15:50 17:25 C426 Dadejík
Středověká estetika (seminář) 17:30 19:05 C426 Dadejík
Středa Hudební estetika I (přednáška) 9:10 10:45 C426 Dykast
Hudební estetika I (seminář) 10:50 12:25 C426 Dykast
Adorno: Art and Society 12:30 14:05 C426 Muchová
Čtvrtek Estetika 19. století (přednáška) 9:10 10:45 C426 Ševčík
Strukturalismus a poststrukturalismus I (seminář) 10:50 12:25 C426 Kubalík
Estetika 19. století (seminář) 14:10 15:45 C426 Ševčík
Mimoumělecké estetično I (přednáška)  15:50  17:25 C426 Dadejík
Bakalářský seminář I 17:30 19:05 C426 Dadejík, Kubalík

Magisterské studium

Den Název Od Do Kde Lektor
Úterý Estetika Henriho Bergsona (přednáška) 9:10 10:45 C203 Ševčík
Vybrané kapitoly z počátků české estetiky (1760-1848) – (přednáška) 14:10 15:45 C426 Hlobil
Doktorský seminář 1 15:50 17:25 C203 Hlobil
Středa Vybrané kapitoly z počátků české estetiky (1760-1848) – (seminář) 9:10 10:45 C203 Hlobil
Adorno: Art and Society (lecture) 12:30 14:05 C426 Muchová
Problémy umělecké kritiky (seminář) 15:50 17:25 C426 Kulka
Čtvrtek Estetika Henriho Bergsona (seminář) 10:50 12:25 C203 Ševčík
Aktuální koncepty estetiky (přednáška) 12:30 14:05 C426 Zuska
Diplomní seminář I 17:30 19:05 C426 Dadejík, Kubalík


Rozvrhový portál FF UK (rozvrhy podle studijního plánu)