Rozvrh

Zimní semestr 2017/2018

Bakalářské studium:

Den Název Od Do Kde Lektor
Pondělí Metodologický seminář 9:10 10:45 C426 Kubalík
Filmová teorie (přednáška) 12:30 14:05 C426 Hadravová
Analytická estetika I (seminář) 14:10 15:45 C426 Kubalík
Teorie literatury (přednáška) 15:50 17:25 C426 Kaplický
Teorie literatury (seminář) 17:30 19:05 C426 Kaplický
Úterý Strukturalismus a poststrukturalismus I (přednáška) 10:50 12:25 C426 Kubalík
Úvod do estetiky (přednáška) 12:30 14:05 C426 Zuska
Úvod do estetiky (seminář) 15:50 17:25 C426 Kaplický
Strukturalismus a poststrukturalismus I (seminář) 17:30 19:05 C426 Kubalík
Středa Hudební estetika (přednáška) 10:50 12:25 C426 Dykast
Analytická estetika I (přednáška) 12:30 14:05 C426 Kulka
Hudební estetika (seminář) 14:10 15:45 C426 Dykast
Čtvrtek Jan Patočka´s Philosophy of Art 9:10 10:45 C426 Ševčík
Diplomní a bakalářský seminář 17:30 19:05 C426 Ševčík, Dadejík, Kubalík

Magisterské studium:

Den Název Od Do Kde Lektor
Úterý Environmentální estetika (přednáška) 10:50 12:25 C203 Dadejík
Vybrané kapitoly z dějin novověké estetiky (přednáška) 14:10 15:45 C203 Hlobil
Environmentální estetika (přednáška) 17:30 19:05 C203 Dadejík
Středa Vybrané kapitoly z dějin novověké estetiky (seminář) 9:10 10:45 C426 Hlobil
Estetika Henriho Bergsona (přednáška) 10:50 12:25 C203 Ševčík
Problém umělecké kritiky (seminář) 15:50 17:25 C426 Kulka
Čtvrtek Jan Patočka´s Philosophy of Art 9:10 10:45 C426 Ševčík
Aktuální koncepty estetiky (přednáška) 10:50 12:25 C426 Zuska
Estetika Henriho Bergsona (seminář) 12:30 14:05 C426 Ševčík
Pojem estetické zkušenosti ve 20. století (přednáška) 15:50 17:25 C426 Dadejík
Diplomní a bakalářský
seminář
17:30 19:05 C426 Dadejík, Kubalík, Ševčík


Rozvrhový portál FF UK (rozvrhy podle studijního plánu)