Rozvrh

Zimní semestr 2018/2019

Bakalářské studium

Den Název Od Do Kde Lektor
Pondělí ESTETIKA 20. STOLETÍ / SELECTED PROBLEMS OF THE 20TH CENTURY AESTHETICS (lecture) 12:30 14:05 C426 Kubalík
METODOLOGICKÝ SEMINÁŘ 14:10 15:45 C426 Kubalík
Úterý JAN PATOČKA’S PHILOSOPHY OF ART (lecture) 9:10 10:45 C426 Ševčík
ESTETIKA 20. STOLETÍ (seminář) 10:50 12:25 C426 Kubalík
ÚVOD DO ESTETIKY (přednáška) 12:30 14:05 C426 Zuska
ANTICKÁ ESTETIKA (přednáška) 14:10 15:45 C426 Hlobil
ÚVOD DO ESTETIKY (seminář) 15:50 17:25 C426 Kaplický
MIMOUMĚLECKÁ ESTETIKA II (přednáška) 17:30 19:05 C426 Dadejík
Středa ANTICKÁ ESTETIKA (seminář) 9:10 10:45 C426 Hlobil
Čtvrtek TEORIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ II (přednáška) 9:10 10:45 C426 Ševčík
TEORIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ II (seminář) 12:30 14:05 C426 Ševčík, Muchová
MIMOUMĚLECKÁ ESTETIKA II (seminář) 15:50 17:25 C426 Dadejík
Doktorský, diplomní a bakalářský seminář  17:30 19:05 C426 Dadejík, Kubalík

 

Magisterské studium

Den Název Od Do Kde Lektor
Pondělí ESTETIKA DIVADLA (přednáška) 15:50  17:25  C426 Kaplický
ESTETIKA DIVADLA (seminář) 17:30 19:05 C426 Kaplický
Středa HUDEBNÍ ESTETIKA (přednáška) 10:50 12:25 C426 Dykast
HUDEBNÍ ESTETIKA (seminář) 12:30 14:05 C426 Dykast
ESTETIKA VÝTVARNÉHO UMĚNÍ (seminář) 15:50 17:25 C426 Kulka
Čtvrtek AKTUÁLNÍ KONCEPTY ESTETIKY (přednáška) 10:50 12:25 C426 Zuska
ESTETIKA A FILMOVÁ TEORIE (přednáška) 14:10 15:45 C203 Hadravová
ESTETIKA A FILMOVÁ TEORIE (seminář)  15:50  17:25  C203  Hadravová
Doktorský, diplomní a bakalářský seminář  17:30  19:05  C426 Dadejík, Kubalík, Ševčík


Rozvrhový portál FF UK (rozvrhy podle studijního plánu)