Rozvrh

 Letní semestr 2019/2020 

Bakalářské studium

Den Název Od Do Kde Lektor
Pondělí Beyond Art Theories (lecture) 10:50 12:25 C426 Lojdová
Sémiotika (přednáška) 12:30 14:05 C426 Kubalík
Teorie literatury (přednáška) 17:30 19:05 C426 Kaplický
Úterý Teorie literatury (seminář) 9:10 10:45 C208 Kaplický
Analytická estetika II (přednáška) 10:50 12:25 C306 Kulka
Mimoumělecké estetično II (přednáška) 15:50 17:25 C426 Dadejík
Mimoumělecké estetično II (seminář) 17:30 19:05 C426 Dadejík
Středa Analytická estetika II (seminář) 12:30 14:05 C049 Kulka
Čtvrtek Fenomenologie I (přednáška) 9:10 10:45 C426 Ševčík
Sémiotika (seminář) 12:30 14:05 C426 Ševčík
Mimoumělecké estetično I (seminář)  14:10  15:45 C137 Dadejík
Fenomenologie I (seminář) 15:50 17:25 C428 Ševčík
Bakalářský seminář II 17:30 19:05 C203 Dadejík, Kubalík

Magisterské studium

Den Název Od Do Kde Lektor
Pondělí Beyond Art Theories (lecture) 10:50 12:25 C426 Lojdová
Úterý Vybrané kapitoly z dějin novověké estetiky (přednáška) 14:10 15:45 C426 Hlobil
Doktorský seminář 15:50 17:25 C203 Hlobil
Středa Vybrané kapitoly z dějin novověké estetiky (seminář) 9:10 10:45 C203 Hlobil
Problémy umělecké kritiky (seminář) 15:50 17:25 C049 Kulka
Čtvrtek Estetika a filozofie jazyka (přednáška) 10:50 12:25 C426 Kubalík
Estetika a  filozofie jazyka (seminář) 15:50 17:25 C203 Dadejík, Kubalík
Diplomní seminář II 17:30 19:05 C203 Dadejík, Kubalík


Rozvrhový portál FF UK (rozvrhy podle studijního plánu)